Potrójne Spodnie

Tradycyjne skoki w workach odeszły już do lamusa. Proponujemy Państwu wyjątkową atrakcję, jaką są potrójne spodnie. Niesamowity bieg o sześciu nogach jest najlepszą zabawą stosowaną na festynach i spotkaniach integracyjnych. Wykorzystywany jest do organiza cji zawodów w formie slalomu lub biegu na czas. W zawodach mogą uczestniczyć 2 drużyny po 3 os. Urządzenie nie wymaga podłączenia do prądu .